Albin Kurti Nuk I Harron Veteranet. Vjen Me Nje LAJM MADHESHTOR Per Ta, Ja Sa Para Do Shperndaje Per Veteranet

Albin Kurti do t’ju dhu rojë 36 milionë euro më shumë çdo vit ve teranëve.37 mijë e 703 veteranë del se po pë rfitojnë pa gesa nëse merret pa rasysh struktura e pa gesave të pre zantuara në Agj encinë e Sta tistikave të Kosovës [ASK].

Ata kanë pë rfituar nga 19 milionë [me një ndr yshim të vogël nga tremujori në tremujor].Kjo në nkupton se ata i kanë ku shtuar bu xhetit të Kosovës vetëm 6,4 milionë euro në muaj, pë rcjell Periskopi. Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Por, kjo pritet të ndry shojë me ar dhjen e Albin Kurtit në pu shtet.Ai ka pre mtuar se do ta rris p agën mi nimale prej 170 [për moshën 30 e lart] në 250 euro.

Në bazë të li gjit, kjo në nkupton se edhe ve teranët e lu ftës do të marrin nga 170 sa është pa gesa akt uale në 250 euro.

(Visited 31 times, 1 visits today)