I Ranë Sipër 380 Kg Dru Dhe Per Pak Sa Nuk U Par.Alizua, Shikoni Si Duket 10 Vjet Më Vonë

Një burrë i cili për pak sa nuk u p ar al izu a pasi një grumbull i madh me dru i r a sipër dhe the u shpinën, ia ka dalë që të ringr ihet sërish në këmbë e të jetë më në formë se ku rrë. Chris Arpino, i cili drejton biznesin e tij të mobiljeve u a ksi de nt ua në 2009-n. Mbi të ranë plot 380 kilogramë druPër 2 vjet ai nuk mund të ecte dhe hu mbi edhe një veshkë, por sot, 3 herë në javë ai zgjohet në 3:30 të mëngjesit për të mbajtur në formë tru pin.

Babai i një fëmije, i cili në kohën kur ndodhi ngjarja jetonte në Bude, Cornwall, gjatë kohës që k uro hej u n da partnerja.“I kisha të gjitha dhe i hu m ba të gjitha

“, tregon Arpino.Ndonëse the u shpinën dhe një prej vesh ka ve ishte dë mt ua r kaq shumë sa mj ek ëv e iu desh ta hiq nin, Arpino nuk mori dë mti me se rio ze afatgjate. Megjithatë rruga për të arritur deri këtu ishte e gjatë dhe e v ësh t irë.

(Visited 38 times, 1 visits today)