Me këtë punë mund të fitoni mbi 6000 dollarë në muaj, e dini çfarë duhet të bëni?

Nëse mendoni se vetëm Gjermania afron paga të larta, po ju themi që e keni gabim.

Sepse edhe autoriteti i Inovacionit izraelit ka në plan të dyfishojë numrin e të punësuarve në kompanitë e teknologjisë së lartë dhe në të njëjtën kohë të inkurajojë të tjerët të bëhen më novatorë.

Raporti vjetor i menaxhimit thotë se nuk ka mjaft inxhinierë të kualifikuar dhe profesionistë softueri, prandaj pagat dhe kostot janë në rritje, kështu që industria nuk mund të rritet aq shpejt sa duhet.

Nga 2005 deri në 2015 pagat në sektorin e teknologjisë së lartë u rritën me 38%. Paga mesatare mujore tani qëndron në rreth 6.000 dollarë, që është dyfishi i mesatares në vend.
Duke qenë se në vend ka shumë pak fuqi punëtore për këtë fushë aplikimet janë të mirëpritura.