Astronauti pikas fenomenin e rrallë në Liqenin e Shkodrës

Fotografia e Liqenit të Shkodrës që shtrihet në Mal të Zi dhe Shqipëri, në fund të majit, kishte statusin e një fotografie të ditës në uebfaqen e Observatorit të Tokës, NASA.

Ai tërhoqi vëmendjen e astronautëve për shkak të qarkullimit të sedimenteve të errëta dhe të lehta rreth qendrës së tij, dhe fotografia është bërë më 21 shkurt.

Krijuar në vitin 1999, Observatori i Tokës është burimi kryesor i imazheve satelitore dhe informacioneve të tjera shkencore që kanë të bëjnë me klimën dhe mjedisin.

Fotografia e astronautëve ISS062-E-40353 është bërë më 21 shkurt 2020, me një aparat fotografik dixhital Nikon D5 duke përdorur një lente 400 milimetër

Sedimentet e errëta dhe të lehta janë parë të rrotullohen në qendër të Liqenit të Shkodrës, më i madhi në Gadishullin Ballkanik. Kjo gjë tërhoqi vëmendjen e një astronauti në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor (ISS).

Liqeni i Shkodrës është një liqen karstik që shtrihet në kufirin e Malit të Zi dhe Shqipërisë. Shtë një shembull i një kriptodepresioni, ku pjesë të shtratit të liqenit shtrihen nën nivelin e detit.

Kreshtat e lakuara, si kurrizore që ecin paralel me bregun jugor, janë pjesë e Alpeve Dinarike, të cilat përbëhen kryesisht nga shkëmbinj lehtësisht të gërryeshëm, si gurë gëlqeror, dolomit dhe karbonate të tjera.

Burimi kryesor i kësaj prurjeje sedimentesh vjen nga lumi Moraca; delta e tij e gjerë zë pjesën më të madhe të bregdetit të Malit të Zi. Deltat e vogla të lumenjve përgjatë skajeve veriore të liqenit gjithashtu kontribuojnë në sediment. Lumi Drin dhe Lumi Bojana bashkohen vetëm në jug të qytetit të Shkodrës, i cili shtrihet në deltën e vogël të lumit Kir. Liqeni dhe këta lumenj përfundimisht derdhen në Detin Adriatik.