Lëshohet me biçikletë nëpër shkallë, pa u brengosur për të bijën që ndodhej në karrigen prapa (Video)

Babai që deshi t’ia bënte të bijës një xhiro të këndshme nëpër një park në Brisbane të Australisë, e la duke u dri dhur prej f rike.
Ai u lëshua me biçikletë nëpër ato që duket të jenë shkallët e një poligoni për çiklizëm, duke mos u b rengosur se ajo mund të lëkundej në karrigen që ndodhej prapa.

“Duket e t merr sh me, e papranueshme edhe nëse prapa ishte e vendosur ndonjë kukull”, ka shkruar një komentues i sh qetës uar.
Nuk dihet nëse është identifikuar ky njeri, që ka mundur t’i linte fëmijës lë ndi me apo sh qetë sim të konsiderueshëm.