Gazetat Gjermane!: Grek të vërtetë nuk ekzistojnë! Rrënjët e tyre janë Shqiptare dhe Sllave!

Gazeta Gjermane pranë partisë k0nservat0re të Angela Merkel,pàràIajmer0në se,Greqia e ka shkàteruàrë edhe më parë rendin Europjan,dhe ka ringjjaIIur teoritë rac0re të naziistëve,një artikull ku cit0het historiani Jakob philipp Fallmerayer,i …

Gazetat Gjermane!: Grek të vërtetë nuk ekzistojnë! Rrënjët e tyre janë Shqiptare dhe Sllave! Read More