Dokumenti: Kur fëmijëve shqiptarë iu jepej hashash për t’i vënë në gjumë

Nga Arkiva e Shtetit publikohet një e dhënë mjaft kurioze.

“A e dini se deri në vitet 1950, një prej problemeve më të mprehta shoqërore ishte përdorimi i hashashit për të vendosur në gjumë fëmijët?

Siç tregon ky dokument, qeveritë shqiptare të mesluftës dhe pasluftës ishin të shqetësuara nga ky fenomen, që shoqërohej me shitjen në pazaret javore të kësaj bime narkotike.

Dokument: Qarkore e Ministrisë së Shëndetësisë, më 16 prill 1947”, shkruan Arkiva dhe ofron dokumentin në fjalë.

“Një ndër veset shumë të këqija të vendit t’onë, në lidhje me rritjen e foshnjeve, është dhënja e Hashashit….Shitja e tij ushtrohet lirisht në treg, veçanërisht në ditë pazari”, thuhet ndër të tjera.