Shikojeni si djaloshi nga Kroacia zbukuron veturën me simbole shqiptare! (PAMJE)

Kroati që zbukuron veturën me simbole shqiptare!

Mateo, kroati që zbukuron veturën me símbole kombëtare shqiptare!

Kjo tregon lidhjen që ekzíston në mes shqiptarëve dhe kroateve. Ajo u rrit tutje pas tragjedísë së fundit.