Ky është personi i vetëm në botë që mund të vozisë pa patentë shoferi (VIDEO)

Patenta e shoferit është një dokument që dëshmon aftësinë për të drejtuar kategori të caktuara të automjeteve. Por dikush nuk ka nevojë për të.

Ne nuk i kuptojmë të gjithë ata kundërvajtës që vazhdojnë të ngasin edhe pas “heqjes” së patentë shoferit të tyre, si dhe ata që nuk kanë marrë kurrë provimin e drejtimit, dhe marrin pjesë rregullisht në trafik duke drejtuar njërin nga automjetet për të cilat kërkohet dokumenti i lartpërmendur.

Por, ekziston një përjashtim, pra një person i cili ka privilegjin që për shkak të statusit të tij të mos ketë nevojë të ketë patentë shofer për të drejtuar një veturë në mënyrë të ligjshme.

Kjo është pikërisht ajo që ligjet angleze e lejojnë Mbretëreshën e tyre të vozisë pa patentë shofer.

Sipas ligjit, askush nuk ka arsye që Mbretëreshës t’i kërkojë patentë shoferin nëse e sheh atë pas timonit.

Pra, nëse ajo vendosi të drejtojë një veturë vetë, ajo duhet ta bëjë këtë, pa asnjë pengesë ligjore.

Dhe për t’i bërë gjërat më mirë, vetura e përdorur nga Mbretëresha e Anglisë as nuk ka nevojë të regjistrohet, dhe kështu nuk ka licencë.

Mbretëresha nuk ka nevojë as për një pasaportë dhe nuk e kishte kur udhëtoi në secilën nga 116 vendet që vizitoi gjatë jetës së saj.