14-vjeçαri përΙot gjithë shqiptarët, ngre në këmbë jurinë serbe, ç’tha ai për shqiptarët që na mrekuΙΙoi?

14-vjeçari me prejardhje nga Kosova ka ngritur në këmbë jurinë e spekltaklit të talenteve në Serbi. Rejhan, me prejardhje nga Kosova, është prezantuar në talent show në Suedi dhe ka …

14-vjeçαri përΙot gjithë shqiptarët, ngre në këmbë jurinë serbe, ç’tha ai për shqiptarët që na mrekuΙΙoi? Read More

Rusia Një H.ap Para B0TËS – Trajton Q.entë Sp.ecialë që të H.idhen me Parashutë nga 4 mijë Metra Lartësi….

Rrjeti i ministrisë ruse të mbr.ojtjes Zvezda, thoshte mes të tjerash se nga lartësia prej disa kilometrash q.entë obs.ervonin tokën dhe përpi.qeshin ‘ta k.apnin me pu.tra’. Grupi Technodin.amika tha se …

Rusia Një H.ap Para B0TËS – Trajton Q.entë Sp.ecialë që të H.idhen me Parashutë nga 4 mijë Metra Lartësi…. Read More