Pse është e rrezίkshme futja e gishtit në hundë? (VIDEO)

Futja e gishtave në hundë është një gjë krejt normale, e natyrshme – por ka kufij se sa larg duhet të “futesh aty”.

Në një video të re në YouTube, Justin Cottle, Drejtor L aboratori në Institutin e Anatomisë Njerëzore, ofron një guidë në zgavrën e hundës dhe shpjegon saktësisht se pse na del gj ak nga hunda.

“Hunda është e butë dhe e hollë, por megjithatë e fortë dhe e ngurtë. Kjo sepse është bërë nga kërci – veçanërisht, kërci hίalin”, thotë Cottle. Arsyeja kryesore për hundën e bërë nga kërci dhe jo kocka është se kjo i mundëson asaj të deformohet nën presίon, duke zvogëluar rrezίkun e l ëndίmit – marr parasysh se sa ajo del në pah të fytyrës. Ai shpjegon gjithashtu se kërci hialin mund të gjendet në të gjithë trupίn, pasi është i mirë për zvogëlimin e fërkίmit midis nyjeve. Në rastin e hundëve tona, ai reduktim i fërkίmit është i dobίshëm duke pasur parasysh sasίnë e rrjedhës së ajrit.

Cottle sqaron me hollësi se çfarë po ndodh brenda hundës kur na del gjak nga aty – e njohur edhe si epistaksi – dhe shpjegon se ka dy lloje: anterίore, ku gj akderdhja po ndodh në pjesën e përparme të hundës (këto llogariten për rreth 90 përqind të gja kderdhjes nga hunda), dhe të pasme, që po ndodh pas hundës, dhe që mund të çojë në gëlltίtje të gj akut.

Dhe mënyra e thjeshtë për të marrë epίstaksίs anterίore? Duke e ngucur hundën tuaj.

“Është normale ta “pastrosh” hundën”, thotë ai, “të zgjedhësh ato pjesë të thara të mukusit që përmbajnë papastërti dhe të gjitha llojet e gjërave të tjera … Por duhet të jeni të kujdesshëm, sepse nëse e bëni shumë agresivisht, nëse e gërvishtni shumë, mund t’i këputësh ato enë gjaku dhe pastaj fillon të rrjedhë gj ak”, sqaron ai.