INTERESANTE, a e dini se pse në avion HlPlM nga ana e majtë?

Udhëtimi me avion shpesh kërkon t’i bëjmë vetes disa pyetje të reja, kryesisht për shkak të procedurave specifike që shpesh nuk i vërejmë.

Njëri prej tyre është hyrja në avion. Pse është gjithmonë në anën e majtë të aeroplanit?

Zgjedhja bie në njërën anë kryesisht për shkak të stafit që pala tjetër mund të përdorë për të shtuar karburante, për të vënë në ndonjë bagazh etj.

Përveç kësaj, pilotët zakonisht ulen në anën e majtë, pasi e bën më të lehtë të vlerësojnë distancën e avionit dhe ta parkojë më mirë atë.

Ka një shpjegim tjetër që rrënjët i ka në traditën detare.

Më parë, njerëzit duhej të hipnin në anije vetëm në të majtë, kështu që prodhuesit e avionëve ndoqën të njëjtin shembull.

E vetmja mënyrë që mund të hyni në të dyja anët është nëse fluturoni me një avion më të vogël.