Meηdonte se nuk e shihte njeri, grυaja kaρet nga kαmera në momeηte të sikΙe tshme (VIDEO)

Një punonjëse eshte fik su ar nga kamerat e sigurisë në ambientet e Departamentit te sherbimeve

financiare në Florida duke kryer veprime që nuk jua pret mendja.

Ajo është filmuar duke u vet ëp l ag os ur e duke u q ël lu ar me sende të forta në k okë.

Gruaja me emrin Sheyla White, që ll on disa herë në kokë veten, duke krijuar kështu shenja të dukshme.

Sheyla punon në kompaninë Cinque Terre Energy Partners dhe k kërkuar dëm sh për b lim për dë mt im in në punë, por pasi gjithçka është zbuluar,

jo vetëm që është pushuar nga puna, por edhe është nd je k ur li gj ëris ht nën a k uzë n e m ash tri mit.