A e dini pse zvicëranët janë më pak të lumtur?

Statistika tregon një vështrim se ri oz në disa m.*asa të v ësht ira për t’u llogaritur, por të rëndësishme të mirë qen ies njerëzore. Ai synon të zh*vendosë matjen e mirë qen ies përtej metrikave të tilla si pasuria, matja e përdorur tradicionalisht.

Të dhënat dhe sondazhet e kryera në çdo vend çojnë në rezultate për pasurinë, jetëgjatësinë e shë ndet shme, mbështetjen so.*ci. ale, besimin, lirinë për të marrë vendime për jetën, bujarinë dhe distopinë. Distopia është një element i shtatë i pamatshëm, i cili përdoret gjithashtu për të llogaritur dallimet kulturore.