Sa e kanë rrogën shqiptarët në Zvicër? – Mësojeni tani

Një statistikë, i përgatitur nga Zyra Federale e Statistikave të Zvicrës, tregon se sa fitojnë mesatarisht njerëzit në profesionet kryesore, ë dhënat tregojnë një ndryshim të madh midis mesatareve në profesione të ndryshme në Zvicër.

Rreth një në dhjetë banorë zviceranë konsiderohen si ‘paga të ulëta’, që do të thotë se ata marrin në shtëpi më pak se dy të tretat e pagës mesatare çdo muaj (CHF4443).Megjithatë, në përgjithësi, imk i pagave midis burrave dhe grave në Zvicër është zvogëluar me kalimin e kohës.Sa fitojnë mësuesit në Zvicër – dhe ku fitojnë më shumë?Gratë fitojnë 10.8 për qind më pak se burrat, që krahasohet pozitivisht me dallimin prej 11.5 për qind në vitin 2018 dhe dallimin prej 12 për qind në vitin 2016.