Shoferi i kamionit sakrifikon vetën për ti shpëtuar lopët pasi kamioni mer flakë (VIDEO)

Shoferi kamionit duke shpëtuar Lopët që gjendeshin brenda, pasi kamioni kishte mar flakë!
Video që tregon se si shofer kamionit shpëton ngarkesën e lopeve qe kishte ne kamion, pasi kamioni merr flakë!Ku shpeton tegjitha lopet qe gjendeshin brenda.