Emocionuese/Plaku i pa streh por me një zemër të pasur, qan dhe nuk pranor parat, fjalët e tij ishin ..VIDEO

Allahu e begatoftë dhe i mundësoftë shëndet të plotë…
Bota nuk vuan nga varfëria sepse nuk mund ti ngopim të varfërit, por sepse të pasurit janë të pangopur. Asgjë nuk do të marrësh me vete prej pasurive të kësaj bote, Allahu ta mundëson atë që të të provojë sa dorëdhënës do jesh. Puno për të mbushur arkat e ahiretit… 😇
Në këtë Ramazan bëji përparësi të varfërit.