Mos Te Te KaIoje Dita Jote, Pa E Thene Kete Iutje Madheshtore!

Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje .. Mos te te kaloje dita jote, pa e thene kete lutje madheshtore! “All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”. Perkthimi:

(O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve). Shpërndaje që të përfitojn edhe të tjerët… (O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve). Shpër.ndaje që të përfitojn edhe të tjerët…

(O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve). Shpërndaje që të përfitojn edhe të tjerët… (O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve). Shpër.ndaje që të përfitojn edhe të tjerët…