Rritja e çmimit. Kurseni deri ne 70% energji elektrike dhe ulni faturat dy herë më pak

Për një orë funksionimi, një kazan me dy kilovat konsumon dy kilovat-orë, dhe në baza mujore (nëse punon 2.5 orë çdo ditë), konsumon 150 kilovatë-orë. Për të kursyer ujë të nxehtë, vendosni termostatin në kazan midis 50 dhe 60 gradë Celsius. Në vend që të laheni në një banjë të plotë, bëni një dush, duke zvogëluar kështu konsumin e ujit dhe energjisë elektrike

For one hour of operation, a two-kilowatt boiler consumes two kilowatt-hours, and on a monthly basis (if it works 2.5 hours every day), consumes 150 kilowatt-hours. To save hot water, set the thermostat in the boiler between 50 and 60 degrees Celsius. Instead of bathing in a full bath, take a shower, thus reducing water and electricity consumption.