Ja dëshmίtë historike nga media angleze që tregojnë se a është Kryeministri i Britanisë së Madhe stërnip shqiptar apo jo

Ryan Gingeras është profesor në Naval Post graduate School në Monterey California, ek spert për historinë e Turqisë, Ballkanit dhe të Lindjes së Mesme.
Ai thekson se lidhja e tij me shqiptarët e Perandorisë Osmane ishte më se e fortë dhe se Ali Kemal pa ralajmëroi Ismail Qemalin që të arr.atisej nga Turqia për shkak të rr.ezikut nga esk.tremi stët e Selanikut dhe arr.estimi tij që po i përgatitej.

Ali Kemal, sipas të dhënave në “Wikipedia”, kishte i kur në Angli më 1909, ku kishte krijuar edhe familje. St ërnipi i tij sot është Boris Johnson, politikani i zgjedhur për kryeministër i Britanisë së Madhe.
Gj ithashtu Ali Kemal është edhe paraardhësi diplomatit turk, Selim Kuneralp, po litikanëve anglezë, Stanley Johnson, Jo Johnson, ga zetarit Rachel Johnson dhe sipërmarrësit, Leo Johnson, raporton “R T K”.

Ai thekson se lidhja e tij me shqiptarët e Perandorisë Osmane ishte më se e fortë dhe se Ali Kemal pa ralajmëroi Ismail Qemalin që të arr.atisej nga Turqia për shkak të rr.ezikut nga esk.tremi stët e Selanikut dhe arr.estimi tij që po i përgatitej.

Ali Kemal, sipas të dhënave në “Wikipedia”, kishte i kur në Angli më 1909, ku kishte krijuar edhe familje. St ërnipi i tij sot është Boris Johnson, politikani i zgjedhur për kryeministër i Britanisë së Madhe.

Gj ithashtu Ali Kemal është edhe paraardhësi diplomatit turk, Selim Kuneralp, po litikanëve anglezë, Stanley Johnson, Jo Johnson, ga zetarit Rachel Johnson dhe sipërmarrësit, Leo Johnson, raporton “R T K”.