Dokumenti ofi.cial nga shteti Gj.erman: Koha kur Shqiperia i jepte “ borxhe” edhe Gjermanisë

Raportet shqiptaro-gjermane ne vitet 1943-1944 kur terr.itor.et shqiptare ishin okupuar nga us.htria naz.iste perbejne nje fushe e cila duhet rishikuar.
Kjo per shkak se pavaresisht situates se krijuar midis koma.ndes gjermane dhe Komitetit te Perkohshem Ekzekutiv ekzistonte nje raport i “cud.itshem”. Komanda ne fjale i kishte lene “qeverise” shqiptare dore te lire ne shume drejtime.

Nje konstatim i tille vihet re edhe nga ky dokument i Drejtorise Qendrore te Bankes Kombetare me Komitetin e Perkohshem Ekzekutiv, ku sipas te cilit drejtoria ne fjale, duke u mbeshtetur ne kerkesen e Konsullates Gjermane, i kishte lev.ruar per te dyten here Fuqive te Arma.tosura Gjermane 5.000.000 franga.

A iu rikthyen ndonjehere Bankes Shqiptare keto borxhe nga ushtria gjermane? Besoj qe jo! Prandaj pervec reperacioneve qe iu kerkuan Gjermanise pas 1945-ses, keto borxhe ishin nje ze i vecante, qe nuk figurojne ne kerkesat zyrtare.