Emocionale/ Historia e Bokserit të famshëm Mike Tyson si hyri (E pranoj) Fenë Islame!

Bokseri i famshëm në botë:“Po të më fliste ndokush për Fenë Islame para se të bu rgo sem, do të ishte ab surde ta pranoja!Jeta ime ishte përplot qejfe, femra, alkohol e dëfrime….Kur hyra në b urg, filloi të thyhet arroganca ime dhe të çlirohet shpirti im! Fillova të ndjehem të ndjehem i vetmuar, i trazuar, i dësh përuar dhe nuk më shpëtoi nga kjo gj endje veçse Islami.Fillova të fal namazin dhe në çdo namaz e ndjeja që shpirti im qetësohej gjithnjë e më shumë.Ndonjëherë i them vetes “Burgu është një dënim e ndë shkim i rëndë, por një çmim i lehtë krahas hyrjen time në Islam”!

Dhe sikur të më ofronin në mes burgut me fenë Islame dhe lirisë së shfrenuar pa Islam, do ta zgjidha bu rgun.Dua të ju tregoj diçka amerikanëve…Edhe pse jam musliman nuk do të thotë që jam bër engjull, por kjo më bën një person më të mirë sepse mundohem vazhdimisht ta lu ftoj egon time për tu la rguar nga shfrenimet e ndryshme.E nëse bëj ndonjë më kat, nuk do të thotë se Islami është i mangët, porse unë jam i dobët dhe Islami erdhi t’i plotësoj këto ma ngësi…Islami është vet jeta”

Nga hoxhë Rijad Imeri