Pronari i Kalit filloi të falë Namaz në rrugë, Do të habiteni në reagimin e Kalit

Një kalë që lutet pranë pronarit të tij, një skenë që do t’ju q etësojë zemrat.

Njeriu nuk është e vetmja qenie që bën sexhde, në Kuranin Famëlartë përmendet se edhe kafshët i bëjnë sexhde Krijuesit të tyre.

Duke qenë se ata nuk i dinë shtyllat e namazit që ne, si bij të Ademit, e kryejmë, mund të mjaftojë të përkufizojmë namazin që ata kryejnë si një ritual përkujtimi, lavdërimi dhe meditimi.