Austria gati bëri Shqipërinë E Madhe, Por Isa BoIetini dhe Ismail Qemali bënë pazare me Serbët dhe Grekët

Historiania e njohur Elena Kocaqi ka reaguar në një koment të saj duke nxjerrur në dritë disa fa.kte të pa dëgj,uara më parë. Redaksia jonë sjell komentin e saj të plotë si më poshtë – Elena Kocaqi: Në 1911 Austria kërkoj Shqipërinë nga Sanxhaku në Selanik dhe Prevez.

Në 1912 Boletini bëri mar.rveshje me serbët që Kosova e Sanxhaku do ishin aut.onom brenda Serbisë.

Qemali ja kaloi Epirin Greqisë. Në vitin 1912 Shqipëria u pu,sht.ua dhe do të ndahej midis fqinjëve, hyri Austria me 1 milion us.htâr që çoj botën gati në Iu.ftê botërore, që shk.ëputi kaq Shqipëri sa kemi dhe e bëri të pavarur.

Mos ishte për Austrinë as do ishim jo në hartën p0lîtîke por as si komb më. Unë kam bërë doktoraturën me këtë temë, lexoje dhe flasim. Politikanët tanë të asaj kohe ishin njëlloj me këta sot, madje më kèq akoma, përfundon komentin e saj historiania Elena Kocaqi.