Marin Mema sjell zbulimin e rradhës por shum madhështorë: Një qytezë ILIRE me emrin e madh? (Video)

Filmimet nga ajeri, tregojne pozicionin ne te cilin ngrihet kjo keshtjelle… Rreth saj dallohen shume rrenoja te tjera qe i perkasin padyshim nje vendbanimi….I gjithe shpati i malit eshte i mbushur me te tilla…. jane disa qindra.

Te dhenat per kete vend jane te pakta, te copezuara dhe asnjehere nuk kane shkuar deri ne themel te tyre… Megjthate, atje sipermi ruhet dicka vertete e rralle.

Programi “Gjurmë Shqiptare” përfshin një audience të të gjitha moshave. Përfshirja e temave historike, zbulimi i zonave të ndryshme, brenda dhe jashtë Shqipërisë, promovimi i pjesëve të fjetura, shpalosja e kulturës, trashëgimisë, ndërthurur me të sotmen bën që audienca e përthithur të jetë e konsiderueshme dhe gjithëpërfshirëse. Një pjesë e temave historike apo edhe e zonave që trajtohen në Gjurmë Shqiptare nuk njihen ose janë trajtuar përciptazi në historiografinë shqiptare.