Allahu e gëzoi këtë njeri me një djalë pas 18 viteve, shikojeni gëzimin e tij… (VIDEO)

Allahu e gëzoi këtë njeri me një djalë pas 18 viteve, shikojeni gëzimin e tij.
Pas 18 vitesh Allahu e gëzoi këtë njeri me një djalë. Shikojeni gëzimin e tij…

Video