Ramushi dëshiron me çdo kusht të nxjerr rrënjët krishtere të shqiptarëve

Shumë probleme në botë janë shfaqur nga mënyra e shprehjes dhe nga intonacioni i zërit. Mënyra e shprehjes e Ramushit ishte paksa neglizhente ndaj momentit kur donte ta ndaje shqiptarizmin nga muslimanizmi. E kuptoj që në politikë religjionet janë të barabarta, si edhe në jetën e përditshme. Unë nuk ofendohem nëse Ramushi dëshiron ta ndaje Alkaidën dhe talibanët nga shqiptarizmi sepse këta nuk më përfaqësojnë mua, por prekem nga mënyra se si Ramushi dëshiron me çdo kusht të nxjerr rrënjët krishtere të shqiptarëve.

Ramush ne e dijmë se para Islamit këndej shqiptarët kanë qenë të krishterë, por e dijmë se edhe para krishterizmit këndej shqiptarët ka qenë politeist mbase.
Ramush e kuptoj ajo që duhet respektuar ajo që kemi qenë, por më shumë duhet respektuar ajo që jemi.
Ramush dije që ne ishim ilir, një popull i lashtë e i respektuar, i civilizuar i kohës. Tani jemi shqiptar popull një ndër më të varfërit dhe të prapambeturit në Europë.