Kuѕh ka Iindur meѕ viteve 1950-1990 Duhet ta Leхojë patjetër këtë dhe ta kthej noѕtalgjine!

1.Kur bridhnim në biçikletë nuk mbanim kokore.2.Pinim ujë nga tubi i çezmës, dhe jo nga shishja me ujë mineral.3.Kalonim orë të tëra duke ndërtuar karroca me kuzhineta dhe fatlumët që kishin pranë shtëpisë rrugë të rrë pirta, lëshoheshin, dhe në gjysmë të rrugës kujtoheshin që nuk kishin fr ena. Pas shumë përpI asjesh, me mure e shk urre, mësuam të zgjodhnim probIemin. Po, përpI aseshim me shku rre, dhe jo me makina…

4. Dilnim të luanim, me të vetmin detyrim që të ktheheshim para se të perëndonte dielli. Nuk kishim ceIuIarë, kështu askush nuk na gje nte dot… e pamendueshme.5.Priteshim, th yenim ndonjë kockë, hum bnim ndonjë dhë mb, dhe askush nuk de onc onte për këta in iden te. F aji nuk ishte i askujt, faji ishte i yni.6.Hanim bukë me vaj, bukë me gjalpë, pinim ujë me sheqer dhe nuk kishim asnjëherë probIeme me mbipeshën, sepse ishim gjithmonë në lëvizje duke luajtur.

7.Kur na binte në dorë ndonjë p ije, e ndanim më katërsh. Pinim nga e njëjta shishe dhe askush nuk v i .te prej kësaj.8.Nuk kishim pIaystation, nintendo 64, xb ox, vid eoIojëra, teIevizion kabIIor me 99 kanale, doIby surround, ceIuIarë, kompjuterë, internet… por në vend të kësaj, kishim shumë miq.9. Dilnim, shëtisnim me biçikletë ose ecnim në këmbë deri tek shtëpia e shokut, i binim ziles, ose thjeshtë hynim pa tro kitur, ai ishte aty dhe ne ia nismim lojës.