Zoti na ruajtë! Shikojeni si bëhet një varrim në Turqi sikur të ishin në Xhenaze Party

Xhenaze Party/Në Turqi është krijuar një trend i ri i ceremonisë së varrimit duke vallëzuar.

Ne nje varrim ne Turqi eshte krijuar nje trend i ri i ceremonisë se varrimit nga sekti Shia.

Shikojeni ku ata vallëzojnë te gjithë sikur te ishte nje party ejo nje varrim.

Kjo nuk është prej traditave të myslimanëve të vërtetë.