NJlHUNl me QENlN më të veçantë në botë! Arsyeja është e ÇUDlTSHME (VIDEO)

A keni parë ndonjëherë qen që dëgjon kaq shumë?Ai pret për kaq kohë, tor turën e pronarit të tij për topin të mos e merr si të këtillë.

Pronari i thotë të kthehet prapa, t’i afrohet topit, të rrotullohet, të mos e merr derisa të numërojë në tre.

Por, pronari kalon nga dy në gjashtë, nga gjashtë në 12, flet nëpërmes numrave, ndërkohë që qeni tashmë e ka pothuajse të prekur me hundë topin.

Sapo i thotë tre, ai e k;afshon topin e tij.
Një qen të dëgjojë kaq shumë, a nuk mund të quhet më i mençuri në botë?
Shiko videon me poshte.