Korea ka filluar një prodhim masiv të njerezve artificial, Për një kohë të shkurtë botën do ta kaploj papunisa(VIDEO)

Korea e veriut ka nisur masivikisht prodhimin e roboteve te cilet do te zavensoj njeriun neper fabrika, ekspertet kjo ne te ardhmen do te sjell papunsi te madhe per njerzimin, shiko pamjet se si esht pregaditur nje ekip e madhe epuntoreve robot.